ICY-Net | Draadloos netwerk

Overzicht

Het draadloze ICY-Net voor communicatie in domotica en gebouwenbeheersystemen

Het ICY-Net maakt het mogelijk verschillende apparatuur draadloos te besturen of uit te lezen.

Het ICY-Net is een draadloos netwerk dat via verschillende nodes, of transceivers, kleine datapakketjes verstuurt totdat de eindbestemming is bereikt. In tegenstelling tot bij andere vergelijkbare netwerken ligt bij het ICY-Net de route niet van tevoren vast. De data kiest zelf de meest efficiënte route naar de eindbestemming. Is een node niet bereikbaar, bijvoorbeeld door storing, dan gaat de data via een andere route. Het ICY-Net is ook zeer geschikt voor mobiele omgevingen, waar door variabele afstanden en het voorkomen van storingen de data alternatieve routes moet kunnen kiezen.

De nodes van het ICY-Net zijn draadloos, licht van gewicht en gemakkelijk te monteren. De nodes kunnen in willekeurige volgorde worden gemonteerd; de adressen worden softwarematig toegekend. Bij vervanging van een node zal de data automatisch de nieuwe node gaan gebruiken. Het netwerk is bijna eindeloos uit te breiden, zolang de afstand tussen de nodes onderling en het maximaal aantal nodes niet wordt overschreden.

Kenmerken

Flexibele communicatie

Het ICY-Net is ontwikkeld voor gebruik als netwerk voor radiotelemetrische toepassingen, en bijvoorbeeld erg geschikt om vanuit een centrale locatie apparatuur op omliggende locaties aan te sturen. Het is flexibel en transparant en kan communiceren met de meest uiteenlopende soorten apparatuur.

Multi-node en multi-inzetbaar

Een centrale controller is niet noodzakelijk; elke node kan rechtstreeks met elke willekeurige andere node communiceren. Het is zelfs mogelijk om binnen het netwerk tegelijkertijd verschillende communicatiesessies te laten plaatsvinden.

Verzending data

De te verzenden datapakketten bevatten naast data en informatie over foutcontrole ook adresinformatie van de afzender en geadresseerde. Zolang de eindbestemming niet is bereikt, wordt het datapakket doorgestuurd. Valt er onderweg een node uit, dan heeft dat zelden of nooit gevolgen voor de communicatie met de andere nodes in het netwerk. Het verzonden datapakket bereikt de eindbestemming ook langs meerdere wegen, wat filtering en validering van data mogelijk maakt.

Slimme adressering

Om te voorkomen dat een datapakket eindeloos rond blijft gaan, geeft een node eenzelfde datapakket binnen een bepaald tijdsblok maar één keer door. Hiervoor wordt in de node zelf een pakkettentabel bijgehouden waarmee een binnenkomend pakket wordt vergeleken. Is het al eens ontvangen, dan wordt het binnen het tijdsblok niet nog eens doorgestuurd.

Grootte datapakketten

De grootte van de datapakketten is dynamisch en kan afhankelijk van de mogelijkheden van de geadresseerde variëren tussen 12 en 43 bytes, waarvan het dataveld tussen de 1 en 32 bytes bedraagt. Voor grotere databestanden kunnen meerdere datapakketten worden verstuurd.

Toepassingen

ICY heeft voor een aantal toepassingsgebieden al kant-en-klare turnkey-oplossingen beschikbaar. Deze kunnen na montage zonder veel problemen direct worden toegepast. Daarnaast werken we hard aan het uitbreiden van ons assortiment, mede op basis van de input en wensen die wij binnenkrijgen van onze relaties. Zo ontwikkelen wij momenteel applicatiespecifieke managementsoftware voor verschillende besturingssystemen.
Of het ICY-Net geschikt is voor een bepaalde toepassing, hangt sterk af van de vereiste technische specificaties.

Technische Specificaties

Maximum aantal netwerknodes 10.000
Maximum afstand tussen nodes 30-500 m
Frequentieband nodes/transceivers 868 MHz
Zendvermogen 0,5-10 mW
Communicatieprotocol (standaard) RS232
Communicatiesnelheid 19.200 bps
nederlands | english | deutsch
Naar de ICY webshop