Klokinstellingen

Bovenaan in het scherm “Klokinstellingen” kunt u kiezen tussen de dagklok, de weekklok of geen klok.
De thermostaat is voorzien van een uitgebreide weekklok met 32 schakelmomenten waardoor hij als complete klokthermostaat kan worden gebruikt.

Als extra functie beschikt de Slimme Thermostaat over een dagklok. Met deze dagklok kunt u iedere dag op een vast moment de comfortstand activeren, zodat uw woning comfortabel warm is wanneer u thuiskomt of opstaat. Wanneer de thermostaat echter in de Antivorst-stand staat, is deze klokfunctie tijdelijk uitgeschakeld. Hierdoor wordt bij langdurige afwezigheid uw woning niet onnodig opgewarmd.

Het programma laat automatisch de klok zien die u het laatst hebt ingesteld. Wilt u kiezen voor een andere klokfunctie, dan kunt u de instelling wijzigen in het selectiemenu bovenaan.
Zolang u geen schakelmomenten hebt ingesteld, zal het menu bovenaan “Geen klok” weergeven.

Als u op de knop “Wijzigingen opslaan” klikt, worden de wijzigingen opgeslagen in de thermostaat. De ingevoerde wijzigingen worden ook automatisch in de thermostaat opgeslagen zodra u het programma afsluit.

nederlands
Naar de ICY webshop